Şehirleri
Yeniden Keşfet!
Şehir Gelişim Endeksi, üç ana alanı ve bunlara bağlı alt bileşenleri / boyutları temel almaktadır. Endeksin ana alanları “sosyal, iktisadi ve kültürel” alanlardır. Bu üç alan, tarih boyunca bütün şehirlerin üzerine inşa edildiği ve şehir sosyal gerçekliğinin sürekliliğini sağlayan üç ana yapıya karşılık gelmektedir. Ayrıca bu üç temel alanın kendi alt bileşenleri de bulunmaktadır. İdealde şehir gelişimi, temelde bu üç unsurun birbiriyle uyumuna ve bu unsurların ölçülebilir alt göstergelerinin dengeli dağılımına bağlıdır.

Metodolojimiz

Şehir Gelişim Endeksi hem uluslararası hem ulusal düzeyde şehirleri bütüncül bir bakış açısıyla ve nesnel olarak karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Şehir Gelişim Endeksi’nin metodolojisinin güçlü ve veri altyapısının sağlıklı olabilmesi için endeks inşa sürecinin her adımında titiz ve yoğun bir çalışma süreci yürütülmüştür.

Mail Bültene Kayıt Ol
Mail listemize kayıt olarak cdi hakkındaki tüm yeniliklerden haberdar olabilirsin
0%